WET OP DE PRIVACY (AVG)

WET OP DE PRIVACY (AVG)


25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten. Voor onze fotoclub betekent dit dat wij moeten vastleggen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij die vastleggen, wie deze mag inzien, hoe deze beveiligd worden. Ook hoe lang we de gegevens bewaren, wanneer die gedeeld mogen worden met derden, hoe de leden hun gegevens kunnen inzien, aanpassen of verwijderen.
In ieder geval zal elk lid een instemmingsverklaring moeten tekenen.