Reglement FotoRegionaal 2018

Reglement FotoRegionaal 2018

1.  ALGEMEEN
FotoRegionaal is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond Afdeling Twente.


2.  DEELNAME
Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.


3.  SAMENSTELLING INZENDING
Elke fotograaf mag een serie van 5 foto’s insturen. Het onderwerp is vrij, maar de collectie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen. Er wordt recent werk verwacht.

Kwaliteitseisen

  • De digitale bestanden moeten als volgt worden geleverd: in de beste kwaliteit, in een zo hoog mogelijke resolutie, langste zijde 2000 pixels met een maximale grootte van 4 Mb
  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden.


4.  INZENDEN FOTO’S
De naam van de digitale bestanden moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + presentatie volgorde.
In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub, en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.
De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn op het inzendadres. Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2018 en inzendadres is: fotoregionaal@gmail.com.
De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de Afdeling Twente van de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd.


5.  JURY
Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd.


6.  NOMINATIE SALON FOTO NATIONAAL
Deze wedstrijd wordt mede georganiseerd om een aantal winnaars de kans te geven deel te nemen aan Salon Foto Nationaal.


7.  PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond afdeling Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.


8. SLOTBEPALING
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 1 januari 2018.


Terug naar de startpagina