Thema januari 2024: KLANK

Thema januari 2024: KLANK


Een klank kan gedefinieerd worden aan de hand van zes kenmerken:

  • De toonhoogte van de laagste toon waaruit de klank is opgebouwd (grondtoon of pitch): deze wordt bepaald door de trillingsfrequentie van de lucht. Zijn de luchttrillingen niet regelmatig, dan ontbreekt een vaste frequentie. Dergelijk geluid is ruis.
  • De klankkleur of timbre wordt bepaald door de verhouding van de sterkte van de overige trillingen waaruit de geluidsgolf is samengesteld in verhouding tot de grondtoon. 
  • De trillingen waarvan de frequenties veelvouden van de grondtoon zijn de boventonen.
  • De luidheid of het volume: de luchtdrukverschillen die door de geluidsgolven worden geproduceerd.
  • De duur van het aanzwellen van het geluid. De duur van het aanhouden van het geluid.
  • De duur van het uitdempen van het geluid (hoe langer deze is, des te helderder het geluid klinkt).