PRIVACY VERKLARING VAN FOTOCLUB DE ZOEKER

PRIVACY VERKLARING VAN FOTOCLUB DE ZOEKER

Als fotoclub De Zoeker Enschede leggen we privacy verklaring vast welke persoonsgegevens door de fc De Zoeker worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website https://www.fotoclubdezoeker.nl.

Deze privacy verklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.
Alle leden en bestuursleden van de FC De Zoeker worden geacht zich te houden aan deze privacy verklaring.


De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam *
 • Geboortedatum *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *
 • Persoonlijke foto

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap van de Fotoclub De Zoeker

FC De Zoeker verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


De FC De Zoeker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het aanmelden van het lidmaatschap aan de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van de contributie.
 • Interne communicatie binnen de vereniging tussen de leden onderling vanwege de doelstelling om in clubverband te fotograferen. Hiertoe is binnen de website ” Leden Galerij” uitsluitend toegankelijk is voor de leden van fc De Zoeker.

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen

De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld filesyteem, beveiligd met een wachtwoord.
Een andere functionaris binnen het bestuur van de fc De Zoeker heeft een beveiligde kopie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fc De Zoeker bewaart je persoonsgegevens gedurende jouw lidmaatschap van de vereniging. Fc De Zoeker verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fc De Zoeker verstrekt uitsluitend gegevens aan de Fotobond en aan de afdeling Twente van de fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de fc De Zoeker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met jouw op ter verificatie.


Klachten

Fotoclub  De Zoeker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fc De Zoeker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Fc De Zoeker gebruikt voor de website een aantal technieken/procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s voor de leden goed beschermd zijn tegen indringers (hackers), zoals:

WordPress updaten

WordPress is de software waarmee Fotolub De Zoeker website is gebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen. 


Cookies

Fc De Zoeker gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte wordpress software.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


SSL / TLS    (Transport Layer Security)

De website van Fc De Zoeker werkt met SSL/ TLS (zie het slotje in de browser). Dit behelst de “encryptie van verbinding” tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fc De Zoeker communiceert en niet met een indringer.


Wachtwoord sterkte
Het inlog wachtwoord voor de leden geldt een minimum sterkte, d.i. de lengte en complexiteit van het wachtwoord. De leden kunnen hun wachtwoord te vernieuwen om aan deze eisen te voldoen.

Maximaal aantal inlog pogingen
Het inloggen wordt beschermd tegen zogenaamde “brute force attacks”. Dit zijn aanvallen waarbij een aanvaller probeert het wachtwoord te raden door eindeloos te proberen in te loggen. Na enkele foute inlogpogingen wordt de aanvaller geblokkeerd.


 

Naar de startpagina