FOTO’S BESPREKEN

FOTO’S BESPREKEN

Vier pijlers
_______

Een fotobespreking bestaat uit 4 pijlers:
Beschrijven, Analyseren, Interpreteren en Waarderen

 

Beschrijven:

Goed kijken en onder woorden brengen van datgene wat er op de foto staat afgebeeld. Het gaat om een objectief registreren. Door dit onder woorden te brengen zorg je er voor dat alle toeschouwers ook hetzelfde gezien hebben in de foto.


Analyseren:

Hoe is het beeld opgebouwd qua compositie, licht-donkerverdeling, techniek, contract kleurgebruik, etc. Met andere woorden welke beeldelementen zijn bepalend voor de foto?

Er zijn verschillende indelingen van de beeldelementen. Een voorbeeld is de indeling:

Compositie, lijnwerking, kadrering, herhaling en ritmiek, ruimte en perspectief, tijd
Verdeling van licht en donker, toon
Kleurgebruik
Materiaal, presentatie
Techniek en manipulatie.


Interpreteren:

Wat brengt de foto over? Wat roept het beeld op? Waar gaat de foto over: inhoud thema, boodschap, of bedoeling? Welke betekenis kun je er aan toekennen? Is er een relatie met andere fotografen cq. fotografische stromingen, genres?


Waarderen:

Het geven van een oordeel over de foto: de zeggings- of verbeeldingskracht, de kwaliteit, etc. het benoemen van de sterke en zwakke aspecten van de foto. In hoeverre ondersteunt de beeldopbouw de bedoeling van de maker?

In welke mate is de fotograaf er in geslaagd een beoogd thema te verbeelden. Had het beter/sterker/adequater gekund?

Een Fotobespreking die opgebouwd is uit deze vier pijlers is niet alleen zorgvuldig, maar ook evenwichtig. Je vermijdt het te eenzijdige commentaar, zoals alleen het bespreken van de techniek, of het slechts uitspreken van een waardering. Je bereikt ook dat de toehoorders, waaronder de maker, je uitspraken goed kunnen volgen, inclusief de onderbouwing waarop je de subjectieve uitspraken baseert (je interpretatie en waardering)

De interpretatie en waardering zijn subjectief maar kunnen door de toehoorders gevolgd worden op grond van de aandacht die besteed wordt aan het beschrijven en analyseren van de foto.

Het is noodzakelijk dat je als bespreker deze vier pijlers goed beheerst; daardoor kun je er ook speels mee om gaan en improviseren. Dat levert zorgvuldige besprekingen op die toch niet star en schools (altijd in dezelfde volgorde en altijd volledig) de vier pijlers aan bod laten komen.