Afgelopen weekend is de expositie “We Are What We Eat” in Palo Alto Californië feestelijk geopend met meer dan veertig foto’s vanuit Palo Alto’s acht zustersteden. Enschede was goed vertegenwoordigd met een serie over de haringparty (Richard Morsman) in kleur, en foto’s in zwart-wit van het maken van kniepertjes (Henk Busschers), het eten van krentenwegge en het bakken van oliebollen (beide van Martin Klein Schaarsberg). De opening was een groot succes.

Last weekend the exhibition “We Are What We Eat” in Palo Alto California was festively opened with more than forty photos from Palo Alto’s eight sister cities. Enschede was well represented with a series about the herring party (Richard Morsman) in color, and photos in black and white of making knitters (Henk Busschers), eating krentenwegge and baking oliebollen (both by Martin Klein Schaarsberg). The opening was a great success.

Er zijn minstens 150 bezoekers over de vloer geweest met o.a. de Sarah Burgess, de voorzitter van Neighbours Abroad en Greer Stone, de nieuwe burgemeester van Palo Alto (de man en vrouw voor de expo van Oaxaca). De vrouw die bij de expo van Enschede staat is Harriet Stern, de vrijwillige curator van de expositie. Zij heeft de expositie georganiseerd en betaald. Daarnaast was er een theeceremonie ter ere van Yangpu (de vrouw met het groene jasje). De expositie is tot stand gekomen met dank aan Monica Schreiber (van wie wij deze foto’s kregen) en Cor Bouwhuis die vrijwillig de band tussen de zustersteden onderhouden vanuit respectievelijk Palo Alto en Enschede.

At least 150 visitors visited, including Sarah Burgess, the chairman of Neighbors Abroad and Greer Stone, the new mayor of Palo Alto (the husband and wife for the Oaxaca expo). The woman at the Enschede exhibition is Harriet Stern, the volunteer curator of the exhibition. She organized and paid for the exhibition. In addition, there was a tea ceremony in honor of Yangpu (the woman with the green jacket). The exhibition was created thanks to Monica Schreiber (from whom we received these photos) and Cor Bouwhuis who voluntarily maintain the bond between the sister cities from Palo Alto and Enschede respectively.Bron/ bijdrage: Martin Klein Schaarsberg / Fc De Zoeker Enschede