Auteursrecht

Auteursrecht

Internet en sociale media

Voor het op een website plaatsen van foto’s van iemand anders, is de toestemming nodig van de rechthebbenden de fotograaf. Uiteraard is het wel toegestaan eigen foto’s erop zetten, daar hebt u immers zelf de rechten op.
Het veelvoorkomende misverstand ‘het staat toch al online, daar kan iedereen gebruik van maken, dus dan kan ik het ook op mijn eigen website zetten’ gaat niet op. Het enkele feit dat een foto of afbeelding op internet te vinden is, betekent niet dat zo’n werk vrij te gebruiken is. Een fotograaf heeft automatisch het auteursrecht op zijn foto, ook als hij dat er niet expliciet bij gezet heeft. Het maakt overigens niet uit of de foto van een professionele fotograaf is of van een amateur. Ook de maker van een vakantiekiekje heeft auteursrechtelijke bescherming en mag dus zelf bepalen of en hoe zijn foto gebruikt mag worden. Om andermans foto te gebruiken dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende. Dat geldt ook voor foto’s die openbaar op sites als Facebook zijn geplaatst.

Voor het auteursrecht maakt het ook niet uit welke bedoeling u hebt met het geven van informatie op uw website, of dat u zich niet bewust bent geweest van het feit dat u daarmee misschien inbreuk maakt op andermans auteursrecht. U hebt in beginsel de toestemming van de rechthebbenden nodig om foto’s van anderen op uw website te plaatsen (behalve in een paar situaties waar de wet een uitzondering voor maakt, zoals het citaatrecht). Dus ook als u alleen voor uw eigen plezier een website of blog maakt en er geen geld mee wilt verdienen, en ook als u een ideële doelstelling hebt, hebt u toch toestemming nodig voor gebruik van andermans werk.

Hyperlinks
Voor het plaatsen van een link naar auteursrechtelijk beschermd materiaal op een andere website is in de meeste gevallen geen toestemming nodig. U mag bij de link ook kort vermelden waar de link naar verwijst, liefst in uw eigen woorden. Het is echter niet de bedoeling dat u stukken tekst uit datgene waar u naar verwijst overneemt.
In sommige gevallen kan het plaatsen van hyperlinks onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld als de link verwijst naar materiaal dat niet voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, omdat het bijvoorbeeld nog niet rechtmatig openbaar is gemaakt, of als de link naar een evident illegale bron verwijst. Het is ook niet toegestaan om via een hyperlink beperkingen te omzeilen die een rechthebbende op de toegang tot zijn werk heeft aangebracht, zoals een inlogprocedure of een betaalmodel.

Embedden
Embedden is een vorm van hyperlinken waarbij de content waar de link naar verwijst onderdeel lijkt te zijn van de website waar de link op staat; voor de bezoeker is het dan niet direct duidelijk dat deze content in feite van een andere bron afkomstig is. Volgens een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie mag dit alleen als het werk al via een andere website vrij toegankelijk was. Het is dus niet toegestaan een embedded link te plaatsen naar content die alleen voor abonnees of tegen betaling beschikbaar is of die op een andere manier is afgeschermd.

Downloaden
Bij het downloaden op een computer, smartphone of ander digitaal apparaat wordt een kopie gemaakt van een digitaal bestand. In beginsel is dat toegestaan, net als het maken van een privékopie. Het is echter niet toegestaan een download van een beschermd werk door te geven of te verkopen aan anderen. Het zogenaamde uploaden (waarbij de uploader een bestand via internet beschikbaar maakt voor anderen) van een beschermd werk is zonder toestemming van de rechthebbenden dus verboden.

Bij sommige filesharing of ‘peer-to-peer’ diensten bent u tijdens het downloaden tegelijkertijd aan het uploaden. Als het daarbij om een beschermd werk gaat, wordt er inbreuk gepleegd op het auteursrecht van anderen; uploaden van beschermd materiaal is immers verboden.

Tot voor kort werd in Nederland ook het downloaden uit illegale bron gelijkgesteld met het maken van een privékopie, en was dus niet verboden. Op 10 april 2014 heeft het Europese Hof van Justitie echter geoordeeld dat Nederland het downloaden uit illegale bron niet langer mag toestaan. Een uitspraak van het Europese Hof is bindend en gaat boven nationale wet- en regelgeving; dat betekent dat sinds de uitspraak op 10 april dit jaar ook in Nederland het downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk uit illegale bron niet langer toegestaan is.