UITNODING 30 juni ALV algemene leden vergadering

UITNODING 30 juni ALV algemene leden vergadering


Beste fotovrienden,

Zoals al eerder aangegeven hebben we samen met de voorzitters van de clubs besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar te verschuiven naar eind juni. De datum die we gekozen hebben is 30 juni, inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur in het Parochiehuis Delden.

Het zal een belangrijke avond worden, die naast de vaste vergaderopzet en financiële verantwoording vooral zal gaan over de samenstelling (of organisatie) van het afdelingsbestuur en het vormgeven van een jaarprogramma. Afsluitend zal er door de Fotogespreksgroep Twente een fotopresentatie met recent werk getoond worden.

Ik hoop je op 30 juni in Delden te ontmoeten

Ton Constandse
Voorzitter a.i
.


( p.s. de gehele brief is te lezen via de toegezonden mail )


Terug naar de startpagina

Reacties zijn gesloten.