FotoTip: Expo Dirk-Jan Visser , t/m 31 10 2021

FotoTip: Expo Dirk-Jan Visser , t/m 31 10 2021

Foto©2020 Photo by Dirk-Jan Visser


Dirk-Jan Visser (KLIK HIER VOOR MEER FOTO’S)

Hoe ziet je leven eruit als je in Nederland in armoede leeft? Hoe werkt het maatschappelijk vangnet voor mensen met financiële tegenspoed? Documentair fotograaf Dirk-Jan Visser, Noorderlicht en Gevangenismuseum Veenhuizen onderzoeken dit in de multimediale tentoonstelling Tegenspoed.

Armoede is niet alleen een gebrek aan geld. De portretten van de mensen in deze tentoonstelling laten zien dat armoede ook is: niet kunnen kiezen, niet mee kunnen doen in de samenleving, niet gezond en duurzaam kunnen eten, maar vooral steeds minder grip op je leven hebben. Met andere woorden: onmacht, stress, uitsluiting, angst en schaamte.

Tegenspoed maakt inzichtelijk hoe ingewikkeld het systeem van armoedebestrijding en schuldhulpverlening is. De tentoonstelling laat zien hoe de soms onvoorstelbare persoonlijke omstandigheden van arme mensen zich verhouden tot het systeemdenken van de organisaties die hen helpen. Via grote videoschermen worden kruiselings de twee verschillende verhaallijnen getoond.

Tegenspoed laat zien hoe ingewikkeld en confronterend de omstandigheden zijn als beleid en realiteit elkaar ontmoeten. De tentoonstelling wil de kijker inzicht te geven in zijn of haar eigen kennis, empathie en/of vooroordelen rond dit ingewikkelde vraagstuk. Want uiteindelijk kan iedereen te maken krijgen met tegenspoed.

Dirk-Jan Visser (Assen, 1978) studeerde aan Academie Minerva in Groningen en woont tegenwoordig in Den Haag, waar hij onder meer lesgeeft aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Als documentair fotograaf is hij geïnteresseerd in sociale en ecologische vraagstukken. Met andere creatieve geesten maakt hij onafhankelijke producties, zoals refugee-republic.com, theholyroad.org en het onlangs gelanceerde voorlandgroningen.nl. Zijn werk werd onderscheiden met de Dutch Design Award, verschillende Zilveren Camera’s en genomineerd voor een Gouden Kalf. Dirk-Jan is tevens initiator en curator van Atelier aan de Middendijk in Usquert, Groningen.

Tegenspoed is geïnspireerd door de geschiedenis van de Maatschappij der Weldadigheid, opgericht in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. In zeven vrije en onvrije koloniën werd door middel van arbeid, tucht en discipline een poging ondernomen om armoede het hoofd te bieden. Veenhuizen, de grootste onvrije kolonie, bood onderdak aan wezen en bedelaars. In zekere zin was deze Maatschappij hiermee een vroege voorloper van het sociale zekerheidssysteem in Nederland. Maar al snel werd het schisma zichtbaar tussen de waarden die van bovenaf opgelegd werden en de waarden die onder de armen zelf leefden. Hoe is dat tegenwoordig, kunnen we de situatie van toen spiegelen aan de hedendaagse? Noorderlicht in Groningen is producent van tentoonstellingen, festivals, debatten en publicaties. Al drie decennia lang biedt Noorderlicht een platform aan beeldmakers uit binnen- en buitenland, die zich met hun werk onderzoekende deelnemers aan de samenleving tonen. Tegenspoed wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Gravin van Bylandstichting.


Adres/Lokatie:
Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
info@gevangenismuseum.nlwww.gevangenismuseum.nl

Het museum is geopend dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur.


Reacties zijn gesloten.