Foto’s interpreteren


Foto’s interpreteren (pijler 3) is de kern van het foto’s bespreken.
Het beschrijven (pijler 1) en analyseren (pijler 2) zijn aanloopstappijn
en de afsluitende 4e stap, de waardering (pijler 4)
is een afsluitende kritische terugblik.

Bij interpreteren gaat het over het thema, de bedoeling en de betekenis van de foto. Een interpretatie is altijd subjectief, de fotograaf of anderen hoeven het niet met je eens te zijn.

In feite komt het interpreteren van een foto neer op het beantwoorden van drie vragen:

  • – Wat wilde de fotograaf bereiken?
  • – Hoe deed hij/zij dat?
  • – Is hij/zij daarin geslaagd?

 

Invalshoeken van waaruit deze vragen beantwoord kunnen worden zijn::

 

1.    Inhoud van de foto
1.1 Onderwerp Wat vraagt aandacht op de foto?

 

Meestal waar de lens op gericht was.
Waarom staat het zo in beeldelementen
Wat zeggen de beeldelementen
1.2 Genre Tot welk fotogenre behoort de foto?

 

Fotogenres zijn bijvoorbeeld: landschap, natuur, portret, stilleven, architectuur, macro sport, etc.
1.3 Thema Waar gaat de foto over? Wat is het thema in de foto. Dit is meestal moeilijk te ontdekken. Dit lukt makkelijker als er sprake is van een samenhangende serie.
1.4 Stijl Is er een bepaalde stijl toegepast? Is er een relatie met een andere fotograaf of een bepaalde stijl (abstract, minimalisme, realisme, etc.)
1.5 Beeld-opbouw Welke keuzes heeft de fotograaf gemaakt m.b.t.   –   de compositie

–   het camerastandpunt

–   de sfeer

–   de gebruikte beeldelementen

 

2.     Boodschap en bedoeling van de foto
2.1 Motivatie Wat wil de fotograaf overbrengen?

 

1.  Informeren; vakantie,
evenement, situatie, etc.2.   Kwaliteit; technisch perfecte foto,
vakmanschap

3.   Overtuigen; reclame,
iets gedaan krijgen

4.   Aandacht, reclame
en modelfotografie

5.   Verduidelijken; overbrengen
boodschap

6.   Uiten; persoonlijke inbreng,
esthetiek

2.2 Verhaal Wat is het verhaal
in de foto?

 

Welk verhaal wil de fotograaf vertellen. Wil de fotograaf laten zien hoe mooi het landschap is (vakantiefoto), wil de fotograaf een product aanprijzen (reclame), wil de fotograaf onrecht aan de orde stellen, etc.

 

3.     Betekenis van de foto
3.1 Emotie Welke reactie roept
de foto op?

 

   1.   Bewondering

2.   Herkenning

3.   Bevreemding

4.   Afkeer

5.   Vertedering

6.   Iets anders

3.2 Intentie Wat is de bedoeling
van de fotograaf?
   1.   Weergeven werkelijkheid,

2.   Weergeven vorm (lijnwerking,
vlakverdeling, e.d.)

3.   Weergeven gevoel

4.   Weergeven boodschap